Licencja detektywa

Cena: 1500 PLN

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy do uzyskania licencji detektywa. Przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie licencji, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.

KONTAKT Z KLUBEM
Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa

Nasz kurs detektywistyczny pozwoli Ci zdobyć wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu. Prowadzony jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. Dzięki temu będziesz odpowiednio przygotowany i doskonale sprawdzisz się w trakcie powierzonych Ci w zawodowej przyszłości zadań. Profesjonalny kurs na licencję detektywa w KSK Pretor zwolni Cię z obowiązku egzaminu w Komendzie Głównej Policji i pozwoli na legalne wykonywanie tego zawodu. Nie zwlekaj więc i zapisz się już dziś!

Profesjonalny kurs na detektywa

Jeśli chcesz uzyskać licencję detektywa, wystarczy, że ukończysz organizowany przez nas kurs. Koszt tego szkolenia jest przystępny dla uczestników. Wszystkie informacje dotyczące wymagań, potrzebnych dokumentów, przebiegu kursu detektywistycznego oraz ceny znajdziesz poniżej. Zapoznaj się ze szczegółową ofertą i zdobądź licencję detektywa z nami!

Oprócz szkolenia na detektywa, KSK Pretor organizuje również kursy strzeleckie oraz kurs na prowadzącego strzelanie. Pomagamy także w uzyskaniu pozwolenia na broń sportową. Na strzelanie natomiast zapraszają nasza odkryta strzelnica w Racławiu oraz kryta strzelnica w Lubiszynie! U nas znajdziesz wszystko, co potrzebne, aby rozwijać swoją pasję strzelecką, zdobywać nowe umiejętności i podnosić kwalifikacje.

Cel

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy do uzyskania licencji detektywa.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie licencji detektywa, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle aktualnych przepisów (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 2013r.) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, szkolenie otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które zagwarantuje doskonałe przygotowanie do wykonywanego zawodu.

Warunki przyjęcia:
 • ukończone 21 lat,
 • oświadczenie o niekaralności oraz o zdolności do czynności prawnych,
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada wykształcenie minimum średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Program szkolenia

Wybrane elementy prawa karnego, cywilnego, procesowego, kryminologii, kryminalistyki, psychologii sądowej:

 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Prawa i obowiązki detektywa
 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Cena szkolenia brutto zależy od ilości kursantów). Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowych lub zostaną dopasowane pod predyspozycje uczestników.

Szkolenie zgodne z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.