Dotacje EU

KSK Pretor Poznań

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Pretor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt.

„Budowa strzelnicy w celu świadczenia innowacyjnych usług, w tym dla osób z dysfunkcjami ruchowymi oraz osób niewidomych i słabo widzących

 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5.2

Cele i planowane efekty projektu: celem realizacji projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności KSK PRETOR poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, pozwalających zdywersyfikować działalność firmy i otworzyć nowy obiekt w województwie wielkopolskim. Przedmiotem realizacji projektu jest wdrożenie 3 innowacyjnych usług, które świadczone będą w powstałej w ramach projektu strzelnicy. Efektem realizacji inwestycji będzie świadczenie nowych usług dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i osób niewidzących lub słabo widzących, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania, które umożliwia poszerzenie funkcjonalności strzelnicy na niespotykaną na rynku skalę.

Wartość projektu: 2 785 950,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 019 250,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2019r. – 30.06.2020r.

KSK Pretor Lubiszyn