Pretor Challenge

Pretor Challenge 5 w Racławiu – 19.05.2024 r.

PC Racław - Formularz zgłoszeniowy

Najbliższe zawody Pretor Challange Poznań 14.07.2024

PC POZNAŃ - Formularz zgłoszeniowy

POZNAŃ ! Ze względu na łatwiejszą i szybszą organizację zawodów następuje podział na grupy.
Czas dla każdej grupy 2 godziny.

I grupa – 9:00 – 11:00
Przerwa – 11:00 – 12:00
II grupa – 12:00 – 14:00

Proszę zapoznać się z udostępnionymi dla Państwa godzinami.
Zapisy odbywają się wyłącznie pod numerem telefonu:
570-390-447

Uwaga do klubowiczów: zgodnie z najnowszym regulaminem, opłaty za starty w konkurencjach i catering funkcjonują na tych samych zasadach co zawodników spoza klubu.

Informacje

Regulamin zawodów w Racławiu

Obsada zawody w Poznaniu

Regulamin zawodów w Poznaniu

Obsada zawody w Poznaniu

Sponsorzy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KSK PRETOR Sp. z o.o. ul. Dworcowa 30J,66-433 Lubiszyn, info@kskpretor.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.