EnglishPolski

Pretor Challenge

Najbliższe zawody w Lubiszynie 19.03.2023 r.

PC LUBISZYN - Formularz zgłoszeniowy

Najbliższe zawody w Poznaniu: 19.03.2023 r.

PC POZNAŃ - Formularz zgłoszeniowy

 POZNAŃ !! Ze względu na łatwiejszą i szybszą organizacje zawodów następuje podział siedmioosobowe grupy! Czas dla każdej grupy 45 minut !!! POZNAŃ 

I Grupa : 10:00-10:45

II Grupa : 10:45-11:30

III Grupa : 11:30-12:15

IV Grupa : 12:15-13:00

V Grupa : 13:00-13:45

VI Grupa : 13:45-14:30

VII Grupa : 14:30-15:15

VIII Grupa : 15:15-16:00

Proszę zapoznać się z udostępnionymi dla Państwa godzinami, zapisy godzinowe wyłącznie pod numerem telefonu : 570-390-447 !! POZNAŃ

Uwaga do klubowiczów: zgodnie z najnowszym regulaminem, opłaty za starty w konkurencjach i catering funkcjonują na tych samych zasadach co zawodników spoza klubu.

Informacje

Regulamin zawodów w Lubiszynie

Regulamin zawodów w Poznaniu

Wyniki

Sponsorzy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KSK PRETOR Sp. z o.o. ul. Dworcowa 30J,66-433 Lubiszyn, info@kskpretor.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.