Liczne obostrzenia i ograniczenia wprowadzane przez rząd mają również wpływ na działanie strzelnicy w czasie pandemii. Wciąż zmieniające się przepisy sprawiają, że także i nasze funkcjonowanie musi być stale do nich dostosowywane. W trakcie najbardziej zaostrzonego lockdown’u, strzelnica pozostaje zamknięta. W innych okresach zaś istnieje możliwość korzystania ze strzelnicy w czasie COVID przy spełnieniu rygoru sanitarnego i zachowaniu limitów osób. Tak jak i pozostałe obiekty sportowe, jesteśmy zmuszeni dostosować się do odgórnie narzuconych zasad, aby wspólnie zadbać o dobro i zdrowie nas wszystkich.

Strzelnica w czasie COVID – kto może korzystać?

W okresach o luźniejszych obostrzeniach istnieje możliwość korzystania ze strzelnicy otwartej w czasie Covid.

Uprawnieni do tego są:

  • zawodnicy pobierający stypendium sportowe,
  • członkowie kadry narodowej, członkowie reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej,
  • zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej,
  • dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Oprócz zachowania reguł związanych z dostępem do strzelnicy, przestrzegać należy również ograniczeń związanych z dezynfekcją oraz dystansem. Choć wszyscy odczuwamy skutki tych rygorów, mamy nadzieję, iż wraz z rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim będą one luzowane. Czekamy na powrót strzelców – nasze strzelnice są gotowe na przyjęcie Was w każdej chwili!