Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Pomożemy uzyskać pozwolenie

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską z naszą pomocą? Przeczytaj niżej przygotowany, krótki informator, jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie. W razie pytań prosimy o kontakt.

KONTAKT Z KLUBEM

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską w Gorzowie Wlkp. lub w innym mieście? Według polskiego prawa, aby kolekcjonować broń palną, jest ono konieczne. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was krótki informator, jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie.

Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich – w Lubiszynie, Gorzowie Wlkp., Racławiu, Poznaniu czy jakimkolwiek innym mieście Polski – musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni i amunicji:

 • ukończone 21 lat,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

Jeśli więc spełniasz te warunki, możesz zacząć starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską.

Jak zostać kolekcjonerem broni palnej?

Aby stać się kolekcjonerem broni palnej, wystarczy wstąpić do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i zostać się jego pełnoprawnym członkiem. Osoby uprawnione do działania w imieniu stowarzyszenia wydają nam zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską, który należy złożyć w WPA.

Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach, należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń palną. Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Wizyta w wydziale postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej policji.

W celu uzyskania zezwolenia na broń kolekcjonerską w komendzie policji należy złożyć:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich,
 • 2 fotografie (format 3 cm x 4 cm),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.
Następnie należy dokonać opłat:
 • za decyzję – 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka,
 • Jeśli ubiegasz się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich musisz udać się do najbliższej Komendy Wojewódzkiej
Egzamin teoretyczny i praktyczny

Następnym etapem jest egzamin teoretyczny i praktyczny na broń kolekcjonerską w WPA.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego pytania z zakresu znajomości przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Aby zdać egzamin teoretyczny, należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie pytania. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń sportową egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do egzaminu praktycznego na broń kolekcjonerską. Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy i obejmuje: sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności, przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego przy użyciu danej broni.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego można przystąpić do egzaminu poprawkowego, wnosząc opłatę za egzamin stanowiącą 50% ceny egzaminu. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Po negatywnym wyniku egzaminu poprawkowego otrzymujesz od organu decyzję odmowną. Po jej uprawomocnieniu możesz jeszcze raz złożyć wniosek i dokumenty do organu w celu ubiegania się o pozwolenie na broń palną.

Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji i otrzymaniu pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich możesz dokonać zakupu broni. Po dokonaniu zakupu, masz obowiązek zarejestrowania broni w WPA do 5 dni od daty nabycia.

Warto jednak pamiętać, że pozwolenie na broń kolekcjonerską ma pewne ograniczenia – do czego więc uprawnia i czy można dzięki niemu strzelać? Broń palna posiadana w celu kolekcjonerskim, może być wykorzystywana wyłącznie na strzelnicy.

Czas trwania całej procedury

Zdobycie pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich nie jest wyzwaniem bardzo czasochłonnym. Wstąpić do stowarzyszenia możesz od zaraz, zależy to głównie od chęci zainteresowanego oraz zarządu stowarzyszenia. Następnie musisz zdobyć odpowiednie umiejętności strzeleckie, np. na naszej strzelnicy koło Gorzowa. Również do Ciebie należy oszacowanie czasu, w jakim uda Ci się tego dokonać. Od złożenia wniosku w WPA do wydania decyzji zwykle upływa jeden do dwóch miesięcy. Pozwolenie na broń kolekcjonerską i związane z tym przepisy powodują, że uzyskanie go może trwać kilka miesięcy.

Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

Na koszt pozwolenia na broń kolekcjonerską składa się kilka elementów. Choć część z nich jest stała, inne mogą zależeć od danej strzelnicy, ceny broni, czy wysokości opłat lekarskich. Budując kosztorys przedsięwzięcia, musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty, jakie poniesiemy np.:

 • wpisowe i składka w stowarzyszeniu – zależy od Klubu,
 • szkolenie strzeleckie – zależy od Klubu,
 • amunicja – zależy od Ciebie,
 • koszty dojazdów do stowarzyszenia i na szkolenia – zależy od Ciebie,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • koszt egzaminu w WPA – 1150 zł,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • sejf – zależy od Ciebie,
 • broń – zależy od Ciebie,
 • wyposażenie i akcesoria – zależy od Ciebie.
Podsumowanie

Bardzo istotnym aspektem jest także możliwość wnioskowania o broń kolekcjonerską i sportową na jednym wniosku. Zdecydowanie znacznie usprawni to cały proces uzyskiwania pozwoleń. Przy pierwszym wniosku można składać o do 10 jednostek broni kolekcjonerskiej oraz do 5 sportowej, co łącznie daje aż 15 jednostek broni.

Ludzie kolekcjonują znaczki pocztowe, monety, samochody, więc czemu nie pokusić się o kolekcjonowanie broni palnej? Szczególnie, że historia broni jest bardzo rozbudowana i pasjonująca, przez co hobby to zasługuje na szczególne uznanie.

Jeżeli kochacie broń palną oraz marzycie o kolekcji egzemplarzy, które będą cieszyć Wasze oczy i dostarczać radość na strzelnicy lub po prostu zależy Wam na szybkim uzyskaniu pozwolenia na broń palną, zachęcamy do składania wniosku na broń do celów kolekcjonerskich.

Zacznij od znalezienia strzelnicy w Twojej okolicy, gdzie przetestujesz swoje umiejętności. Jeśli chcesz starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską w Gorzowie, Racławiu, czy Lubiszynie, odwiedź naszą strzelnicę krytą w Lubiszynie lub strzelnicę odkrytą w Racławiu.