Pozwolenie na broń

Szkolenia

Uzyskanie pozwolenia na broń to proces trudny i długotrwały, wiążący się z wieloma formalnościami i kosztami. Przeczytaj niżej zamieszczone informacje i skontaktuj się z nami – udzielimy Ci niezbędnych informacji i pomożemy w uzyskaniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Zobacz

Pozwolenie na broń sportową

Zobacz

Wymagania

Przepisy regulujące uzyskanie pozwolenia na broń wyodrębniają szereg warunków. By uzyskać uprawnienia na broń, musisz spełnić następujące wymagania:

 • mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat – w określonych przypadkach),
 • posiadać miejsce stałego pobytu na terenie Polski,
 • posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do posługiwania się bronią,
 • nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
 • nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa.

Rodzaje pozwoleń

Jeśli chcesz, by Twój wniosek o pozwolenie na broń został rozpatrzony pozytywnie, muszą znajdować się w nim wszystkie formalne potwierdzenia. Poza tym, czeka Cię egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi Twoją znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią. Wiążą się z tym również koszty – cena pozwolenia na broń waha się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W zależności od rodzaju broni, możesz ubiegać się o:

 • pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich,
 • pozwolenie na broń do celów sportowych,
 • pozwolenie na broń do celów myśliwskich,
 • pozwolenie na broń do ochrony osób i mienia.

Nasz klub, wraz ze strzelnicą odkrytą w Racławiu, strzelnicą koło Gorzowa oraz strzelnicami krytymi w Lubiszynie i Poznaniu tworzą kompleks zajmujący się wszechstronnym szkoleniem strzeleckim. Prowadzimy kursy strzeleckie, szkolenia dla firm i jednostek, a także eventy na strzelnicy. Z nami uzyskasz pozwolenie na broń sportową.

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Przeczytaj jak i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pozwolenie na broń.

ZOBACZ

Pozwolenie na broń sportową

Szkolenia

Pomożemy uzyskać pozwolenie

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń sportową z naszą pomocą? Przeczytaj niżej przygotowany, krótki informator, jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie. W razie pytań prosimy o kontakt.

KONTAKT Z KLUBEM

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych w Gorzowie Wlkp., Racławiu, Lubiszynie, czy też w innym mieście? Proces ten uwarunkowany jest ogólnokrajowymi przepisami. Z poniższego poradnika dowiecie się, jak wygląda w Polsce ubieganie się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych.

Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich – w Lubiszynie, Gorzowie Wlkp., Racławiu, Poznaniu czy jakimkolwiek innym mieście Polski – musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni i amunicji:

 • ukończone 21 lat,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

To podstawowe warunki, które musisz spełniać, jeśli chcesz ubiegać się o pozwolenie na broń sportową w Gorzowie, Racławiu, Lubiszynie, czy jakimkolwiek innym mieście.

Jak zostać strzelcem sportowym?

W pierwszej kolejności należy zapisać się do klubu strzeleckiego, gdzie po opłaceniu składki stajesz się pełnoprawnym członkiem. Tam uczysz się strzelać i zdobywasz niezbędną wiedzę dotyczącą broni palnej itp. Przechodzisz również kurs na patent strzelecki. Następnym krokiem jest zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego o nadanie Patentu Strzeleckiego w PZSS. Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną. Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

Patent strzelecki uprawnia do:
 • uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany,
 • ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
 • ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa,
 • ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie Ustawy o broni i amunicji.
Warunkami uzyskania patentu strzeleckiego jest:
 • ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia,
 • przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy,
 • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego,
 • zdanie egzaminu na patent strzelecki.

Egzamin na broń sportową składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma formę testu jednokrotnego wyboru (10 pytań) i obejmuje:

 • przepisy Ustawy o broni i amunicji,
 • rozporządzenia dotyczące przechowywania i transportowania broni,
 • przepisy konkurencji sportowych PZSS,
 • zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową,
 • budowy, zasad działania i danych technicznych broni sportowej,
 • znajomości przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią.

Część praktyczna egzaminu na broń sportową natomiast odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
 • sprawdzenie umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią (rozkładania i składania broni, ładowania i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności),
 • sprawdzian strzelecki z użyciem wylosowanego rodzaju broni.

Najważniejszy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy). Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł. Koszt jest taki sam niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin. Warto więc za jednym razem podejść do egzaminu na wszystkie rodzaje broni sportowej. Nie ma możliwości późniejszego „rozszerzenia” pozwolenia na broń sportową. Jeżeli będziesz chciał dodać kolejne dyscypliny, to musisz ponownie zdać cały egzamin.

Za dodatkową opłatą 60 zł możesz otrzymać patent w formie „plastiku”. Dokument w tej postaci nie ma żadnej dodatkowej wartości – Policja i tak interesuje się tylko orzeczeniem w formie papierowej. Przydatny jest jedynie, gdy niektóre strzelnice pozwalają strzelać z broni obiektowej bez opiekuna/instruktora. Poza tym dobrze wygląda.

Różne kluby i firmy organizują kursy, przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. Kursy takie kosztują zwykle około 400-500 zł i trwają 1-2 dni. Wartość takiego kursu jest różna – czasem są prowadzone bardzo dobrze i faktycznie można się wiele nauczyć (szczególnie, jeśli ktoś stawia swoje pierwsze kroki w strzelectwie). Czasem jednak lepiej te 400-500 zł zainwestować w kilka wyjść na strzelnicę, a przepisy i regulaminy poczytać w domu. Finalny efekt będzie raczej ten sam. Po około miesiącu pocztą powinno przyjść orzeczenie o uzyskaniu patentu.

Po uzyskaniu patentu, możesz ubiegać się o wydanie licencji PZSS na broń sportową. Uprawnia ona do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok. Koszt wydania licencji to:

 • 50 zł za wydanie licencji, które wpłacić należy do klubu; następnie klub występuje do PZSS o licencje dla swoich klubowiczów,
 • 25 zł na konto regionalnego PZSS jako opłata administracyjna; również tę płatność uiszcza się w klubie, który przekazuje ją za swoich klubowiczów do PZSS.
Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach:
 • cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet),
 • po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba).

Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować jadąc na jakieś większe zawody dwa razy w ciągu roku. Przykładowo, jeżeli w ciągu roku wystartowałem w konkurencjach: pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabin sportowy, strzelbę gładkolufową.

Oznacza to, że mam 2 starty w dyscyplinie pistolet, 1 start w dyscyplinie karabin oraz jeden start w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Dwukrotny udział w tego typu zawodach powoduje, że mam wystarczającą ilość startów aby przedłużyć licencję.

Wniosek na licencję zawodniczą najlepiej jest złożyć zaraz po otrzymaniu patentu strzeleckiego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, żeby nie wyrabiać licencji pod koniec roku, ponieważ otrzymując licencję np. w listopadzie, możemy nie dać rady wyrobić niezbędnej ilości startów, aby ją przedłużyć na rok kolejny.

O samą procedurę wydawania licencji najlepiej zapytać w swoim klubie strzeleckim, ponieważ to klub w naszym imieniu występuje o licencję i odprowadza wszelkie opłaty. Teraz możesz wystąpić do klubu o wydanie zaświadczenia o członkostwie w klubie strzeleckim – jest to niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych.

Badania lekarskie

Przed przystąpieniem do egzaminu na patent strzelecki PZSS, konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej. Następne badania lekarskie robimy przed złożeniem wniosku w WPA. Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń palną.

Badanie lekarskie ma na celu sprawdzenie ogólnej kondycji zdrowotnej ubiegającego się o pozwolenie (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów, które mają za zadanie określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.
UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Wizyta w wydziale postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej policji

Aby uzyskać pozwolenie na broń sportową należy złożyć:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych,
 • 2 fotografie (format 3cm x 4cm),
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • kopię patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu),
 • kopię licencji (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego,
Następnie należy dokonać opłat:
 • za decyzję – 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka,

UWAGA! Zdając egzamin w PZSS jesteśmy zwolnienie z egzaminu w WPA. Jeśli chcesz ubiegać się o pozwolenie na broń sportową w Racławiu lub Lubiszynie, wniosek musisz złożyć w Komendzie Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. Wniosek należy napisać jasno i czytelnie, motywując dlaczego chcemy posiadać broń i o jaką liczbę wnioskujemy. Warto także napisać uzasadnienie, dlaczego akurat taka liczba i do czego chcemy ją wykorzystywać (w jakich konkurencjach startować). Pod koniec 2015 roku Policja i tak zaczęła zapraszać na rozmowę i dopytywać o tego typu detale, więc warto to napisać we wniosku, bo być może przyspieszy to cały proces.
Osoby, ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych, muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką Ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności, przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria i opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do wydania pozwolenia na broń, Policja MUSI je wydać. Może natomiast ograniczyć liczbę jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie. Jeśli wnioskujemy o 8, to Policja może stwierdzić, że wystarczy nam pozwolenie na 3 jednostki broni. Dlatego też warto dokładnie rozpisać, ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji, aby nie dawać powodów do decyzji odmownej lub ograniczającej liczbę.

Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji możesz dokonać zakupu broni. Po zakupie, masz obowiązek zarejestrowania jej w WPA do 5 dni od daty nabycia. Broń palna posiadana w celu sportowym może być wykorzystywana wyłącznie na strzelnicy. Ze względów bezpieczeństwa (np. ochrona większej liczby sztuk broni podczas transportu) dopuszczalne jest noszenie broni przy sobie.

Czas trwania całej procedury

Trudno jest określić, ile czasu zajmie droga do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. Minimalny czas przynależności do klubu, po jakim można występować o patent to 3 miesiące. Następnie uzyskanie licencji to kolejne kilka tygodni. Postępowanie w WPA z reguły trwa od jednego do dwóch miesięcy. Podsumowując, jeżeli jesteśmy zaangażowani i nic nie stanie nam na przeszkodzie, to po około 6 miesiącach uzyskamy upragnione pozwolenie na broń do celów sportowych. Czas ten jest podobny do uzyskania pozwolenia na broń kolekcjonerską.

Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych

Budując kosztorys przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty jakie poniesiemy m.in.:

 • wpisowe w klubie strzeleckim – zależy od klubu,
 • składka członkowska – zależy od klubu,
 • koszt egzaminu na patent strzelecki w PZSS – 400 zł,
 • zaświadczenie od lekarza sportowego – ok. 50 zł,
 • patent w formie plastikowej – 60 zł,
 • licencja – 75 zł,
 • amunicja – zależy od Ciebie,
 • koszty dojazdów do klubu strzeleckiego – zależy od Ciebie,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • sejf – zależy od Ciebie,
 • broń – zależy od Ciebie,
 • wyposażenie i akcesoria – zależy od Ciebie,

Koszt uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych będzie również różnić się w zależności od strzelnicy, z której korzystamy, klubu strzeleckiego, czy ceny wybranej broni. Nasz strzelnica koło Gorzowa oferuje bardzo dobre warunki do przygotowania się na patent – jesteśmy także klubem strzeleckim.

Podsumowanie

Ile sztuk broni można uzyskać na pozwolenie sportowe? Przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną do celów sportowych z reguły WPA dopuszcza dołączenie wniosku na zakup 6 sztuk broni palnej.
Po uzyskaniu patentu i licencji, warto brać udział w jak największej liczbie zawodów strzeleckich. Niektóre WPA przy wydawaniu kolejnych promes na zakup broni zwracają uwagę na ilość startów w zawodach (tu należy zasięgnąć informacji w konkretnym WPA).
Warto również pamiętać, że prośbę o pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską można składać na jednym wniosku, co zdecydowanie ułatwia proces. Przy pierwszym wniosku dozwolone jest wnoszenie o do 5 jednostek broni sportowej i do 10 kolekcjonerskiej, co łącznie daje aż 15 jednostek.
Strzelectwo sportowe jest bardzo pasjonującym hobby i ma w naszym kraju wielu zwolenników. Udział w zawodach determinuje nas do udoskonalania swoich umiejętności strzeleckich a rywalizacja na zawodach dodaje dodatkowego dreszczyku emocji. Zdobycie pozwolenia na broń palną do celów sportowych, jak obrazuje powyższy tekst, nie jest rzeczą niemożliwą. Jeżeli czujesz w sobie ducha sportowej rywalizacji i kochasz broń palną, strzelectwo sportowe to dziedzina dla Ciebie!


Pozwolenie na broń kolekcjonerską

Szkolenia

Pomożemy uzyskać pozwolenie

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską z naszą pomocą? Przeczytaj niżej przygotowany, krótki informator, jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie. W razie pytań prosimy o kontakt.

KONTAKT Z KLUBEM

Chcesz uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską w Gorzowie Wlkp. lub w innym mieście? Według polskiego prawa, aby kolekcjonować broń palną, jest ono konieczne. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was krótki informator, jak wygląda cały proces ubiegania się o takie pozwolenie.

Warunki ustawowe

Każdy obywatel, chcący uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich – w Lubiszynie, Gorzowie Wlkp., Racławiu, Poznaniu czy jakimkolwiek innym mieście Polski – musi spełniać warunki wymagane przez Ustawę o broni i amunicji:

 • ukończone 21 lat,
 • zdrowy psychicznie – tu wymagane są badania psychologiczne, orzekające naszą kondycję psychiczną,
 • nieuzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • posiadający stały adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej,
 • niekarany, nie ciążą na nim żadne wyroki za przestępstwa umyślne i nieumyślne.

Jeśli więc spełniasz te warunki, możesz zacząć starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską.

Jak zostać kolekcjonerem broni palnej?

Aby stać się kolekcjonerem broni palnej, wystarczy wstąpić do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim i zostać się jego pełnoprawnym członkiem. Osoby uprawnione do działania w imieniu stowarzyszenia wydają nam zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia. Dokument ten jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską, który należy złożyć w WPA.

Badania lekarskie

Aby uzyskać zaświadczenie o przebytych badaniach, należy udać się do lekarzy, którzy są uprawnieni do wykonywania badań lekarskich i psychologicznych osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń palną. Podczas badania lekarskiego sprawdzana jest ogólna kondycja zdrowotna (konsultacja okulistyczna, badanie poziomu cukru we krwi, EKG dla osób powyżej 40 lat, badania układu nerwowego).

UWAGA! Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne polega na rozwiązaniu psychotestów mających określić poziom rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby ubiegającej się o pozwolenie.

UWAGA! Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Wizyta w wydziale postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej policji.

W celu uzyskania zezwolenia na broń kolekcjonerską w komendzie policji należy złożyć:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich,
 • 2 fotografie (format 3 cm x 4 cm),
 • kopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychologiczne,
 • zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.
Następnie należy dokonać opłat:
 • za decyzję – 242 zł,
 • za promesę (zaświadczenie na zakup broni) 17 zł – sztuka,
 • Jeśli ubiegasz się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich musisz udać się do najbliższej Komendy Wojewódzkiej
Egzamin teoretyczny i praktyczny

Następnym etapem jest egzamin teoretyczny i praktyczny na broń kolekcjonerską w WPA.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu zawierającego pytania z zakresu znajomości przepisów Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, przepisów wydanych na jej podstawie oraz znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Aby zdać egzamin teoretyczny, należy odpowiedzieć bezbłędnie na wszystkie pytania. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń sportową egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do egzaminu praktycznego na broń kolekcjonerską. Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy i obejmuje: sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności, przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego przy użyciu danej broni.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu praktycznego można przystąpić do egzaminu poprawkowego, wnosząc opłatę za egzamin stanowiącą 50% ceny egzaminu. Dopuszczalna jest jedna poprawka. Po negatywnym wyniku egzaminu poprawkowego otrzymujesz od organu decyzję odmowną. Po jej uprawomocnieniu możesz jeszcze raz złożyć wniosek i dokumenty do organu w celu ubiegania się o pozwolenie na broń palną.

Decyzja

Po wydaniu pozytywnej decyzji i otrzymaniu pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich możesz dokonać zakupu broni. Po dokonaniu zakupu, masz obowiązek zarejestrowania broni w WPA do 5 dni od daty nabycia.

Warto jednak pamiętać, że pozwolenie na broń kolekcjonerską ma pewne ograniczenia – do czego więc uprawnia i czy można dzięki niemu strzelać? Broń palna posiadana w celu kolekcjonerskim, może być wykorzystywana wyłącznie na strzelnicy.

Czas trwania całej procedury

Zdobycie pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich nie jest wyzwaniem bardzo czasochłonnym. Wstąpić do stowarzyszenia możesz od zaraz, zależy to głównie od chęci zainteresowanego oraz zarządu stowarzyszenia. Następnie musisz zdobyć odpowiednie umiejętności strzeleckie, np. na naszej strzelnicy koło Gorzowa. Również do Ciebie należy oszacowanie czasu, w jakim uda Ci się tego dokonać. Od złożenia wniosku w WPA do wydania decyzji zwykle upływa jeden do dwóch miesięcy. Pozwolenie na broń kolekcjonerską i związane z tym przepisy powodują, że uzyskanie go może trwać kilka miesięcy.

Realne koszty uzyskania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

Na koszt pozwolenia na broń kolekcjonerską składa się kilka elementów. Choć część z nich jest stała, inne mogą zależeć od danej strzelnicy, ceny broni, czy wysokości opłat lekarskich. Budując kosztorys przedsięwzięcia, musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty, jakie poniesiemy np.:

 • wpisowe i składka w stowarzyszeniu – zależy od Klubu,
 • szkolenie strzeleckie – zależy od Klubu,
 • amunicja – zależy od Ciebie,
 • koszty dojazdów do stowarzyszenia i na szkolenia – zależy od Ciebie,
 • wniosek o pozwolenie na broń – 242 zł,
 • promesa – 17 zł/sztuka,
 • koszt egzaminu w WPA – 1150 zł,
 • badania lekarskie – od 350 do 600 zł,
 • sejf – zależy od Ciebie,
 • broń – zależy od Ciebie,
 • wyposażenie i akcesoria – zależy od Ciebie.
Podsumowanie

Bardzo istotnym aspektem jest także możliwość wnioskowania o broń kolekcjonerską i sportową na jednym wniosku. Zdecydowanie znacznie usprawni to cały proces uzyskiwania pozwoleń. Przy pierwszym wniosku można składać o do 10 jednostek broni kolekcjonerskiej oraz do 5 sportowej, co łącznie daje aż 15 jednostek broni.

Ludzie kolekcjonują znaczki pocztowe, monety, samochody, więc czemu nie pokusić się o kolekcjonowanie broni palnej? Szczególnie, że historia broni jest bardzo rozbudowana i pasjonująca, przez co hobby to zasługuje na szczególne uznanie.

Jeżeli kochacie broń palną oraz marzycie o kolekcji egzemplarzy, które będą cieszyć Wasze oczy i dostarczać radość na strzelnicy lub po prostu zależy Wam na szybkim uzyskaniu pozwolenia na broń palną, zachęcamy do składania wniosku na broń do celów kolekcjonerskich.

Zacznij od znalezienia strzelnicy w Twojej okolicy, gdzie przetestujesz swoje umiejętności. Jeśli chcesz starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską w Gorzowie, Racławiu, czy Lubiszynie, odwiedź naszą strzelnicę krytą w Lubiszynie lub strzelnicę odkrytą w Racławiu.


Kurs Prowadzącego Strzelanie

Szkolenia

Cena: 550 zł + 100 zł legitymacja

Kurs Prowadzącego Strzelanie to trzydniowe szkolenie. Rozpoczynające się teorią o prawidłowym przeprowadzaniu zajęć, testem wiedzy, częścią praktyczną oraz pierwszą pomocą przedmedyczną.

KONTAKT e-mail : info@kskpretor.pl

Regulamin określa wymagania i kwalifikacje osób, program szkolenia oraz wzory dokumentów
potwierdzających kwalifikacje prowadzącego strzelanie.
§ 2
1. Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu
c) posiada:
– patent strzelecki lub
– pozwolenie na broń lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziego lub
– dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie
prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni.
2. Osoba, która ukończyła kurs instruktorski zawierający zagadnienia jak w § 3. Jest
zwolniona z obowiązku ukończenia kursu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b. Wykaz osób do
wydania legitymacji przesyła organizator takiego kursu zgodnie z ust. 6.
3. Organizatorem bezpośrednim szkolenia może być:
a) firma (szkoła lub ośrodek) prowadząca działalność szkoleniową w sporcie strzeleckim
b) wojewódzki związek strzelectwa sportowego lub klub sportowy posiadający licencję
klubową PZSS.
4. Szczegółowy program kursu i wykaz kadry wykładowców należy złożyć w biurze PZSS na
7 dni przed planowanym szkoleniem.
5. Kurs musi zakończyć się egzaminem składającym się z co najmniej 20 pytań
zawierających zagadnienia zawarte w programie kursu. Testy egzaminacyjne opracowują
organizatorzy bezpośredni kursu.
6. Wykaz osób, które ukończyły szkolenie należy złożyć w ciągu 7 dni po zakończeniu
szkolenia (wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie .xls zgodnym ze wzorem w
załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu) wraz z dowodem wpłaty za wydanie legitymacji.
§ 3
PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych legitymacji
§ 4
Wzór legitymacji, o której mowa w § 4 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZSS w dniu 23 listopada 2022 roku wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Profesjonalne szkolenie strzeleckie - PISTOLET / KARABIN Poziom I

Szkolenia

Cena: OD 850 PLN

STRZELNICA POZNAŃ
➡️ Ul.Dmowskiego 155 📞570 390 447

KONTAKT Z KLUBEM

Poziom „1”

Czas szkolenia: 2 godziny

Ilość amunicji: 100 szt.

Cena za szkolenie dla 1 osoby:

pistolet: 850 zł

karabin: 950 zł

Cena za szkolenie dla 2 osób:

pistolet: 1450 zł

karabin: 1650 zł

Ten poziom jest skierowany do osób, które odbyły strzelanie podstawowe lub które już miały kontakt z bronią palna.

W skład tego poziomu wchodzą następujące zagadnienia:

– przypomnienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, BLOS (broń , lufa, otoczenie , spust)

B – Broń, zawsze traktujemy jako załadowaną

L – Lufa zawsze skierowana w stronę kulochwytu albo celu wyznaczonego przez prowadzącego

O – Otoczenie, kontrola otoczenia, patrzymy czy ktoś nie wchodzi nam w sektor ognia, jak również czy my nie stanowimy zagrożenia dla innych strzelających

S – Spust, palec na języku spustowym kładziemy tylko w momencie oddania świadomego strzału

– omówienie elementów mających wpływ na celne oddanie strzału:

-) podstawowy chwyt broni,

-) postawa strzelecka,

-) prawidłowe zgrywanie przyrządów celowniczych,

-) praca na języku spustowym,

-) oddech,

-) wytrzymanie po strzale,

– budowa broni, z której strzelamy oraz umiejętność jej rozłożenia i złożenia

– trening strzelecki na dystansie od 5 m do 15 m ( ts – 2 i ts-9)

– omówienie rodzajów zacięć oraz ich usuwanie:

-) niedomknięta komora nabojowa

-) przekoszenie naboju

-) przytrzaśniecie łuski (tzw. „fajka”)

-) niewypał


Profesjonalne szkolenie strzeleckie - PISTOLET I KARABIN | Poziom 0

Szkolenia

Cena:  540 PLN

Ten poziom jest skierowany do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z bronią i chcą rozpocząć swoją przygodę ze strzelectwem.

KONTAKT Z KLUBEM

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Czas szkolenia: 2 godziny

Ilość amunicji: 10 szt.

Cena za 1 osobę: 540 zł

Ten poziom jest skierowany do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z bronią i chcą rozpocząć swoją przygodę ze strzelectwem.

W skład tego poziomu wchodzą następujące zagadnienia:

– zasady bezpieczeństwa na strzelnicy,

– zasady bezpiecznego posługiwania się bronią (zaznajomienie z komendami instruktora, trening bez strzałowy, zaprezentowanie kilku rodzajów broni aby uczestnik mógł manualnie popracować z danym egzemplarzem broni: przeładowanie, zrzut zamka, wkładanie i wyjmowanie magazynka, bezpiecznik, złożenie się do strzału, procedura załadowania broni i rozładowania),

– zjawisko strzału (omówienie i zaprezentowanie jak ładujemy amunicje do broni, poprawnie chwytamy broń, wyjaśnienie zasad działania broni, oddanie kilku strzałów z kilku rodzajów broni dla porównania – jeśli szkolący sobie nie radzi przechodzimy na kal.22 LR i wypracowujemy poprawne nawyki),

– strzelanie z różnych typów broni celem zaprezentowania występujących różnic (zajęcia przeprowadzamy na broni krótkiej i długiej, których celem jest prezentacja, a nie regularny trening strzelecki).

Kolejny poziom szkoleniowy to Poziom „1” pistolet lub Poziom „1” karabin.


Profesjonalne szkolenie strzeleckie - Broń krótka | Poziom 2

Szkolenia

Cena: od 300 do 500 PLN

W trakcie nauki pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie strzelania szybkiego, strzelania dynamicznego i strzelania sytuacyjnego. Nasze szkolenie z broni krótkiej poziom 2 to kurs, dzięki któremu możesz doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

KONTAKT Z KLUBEM

Profesjonalne szkolenie strzeleckie z broni krótkiej – poziom 2

W KSK Pretor możesz odbyć profesjonalne szkolenie strzeleckie z broni krótkiej – poziom 2. W trakcie nauki pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie strzelania szybkiego, strzelania dynamicznego i strzelania sytuacyjnego. Nasze szkolenie z broni krótkiej poziom 2 to kolejny kurs, dzięki któremu możesz doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Profesjonalne szkolenie z broni krótkiej poziom 2 jest dedykowane osobom, które posiadły już patent strzelecki i ukończyły kurs poziomu 1, opcjonalnie, nabyły praktyczne umiejętności w strzelaniu bojowym. Jeśli Twoją pasją jest broń krótka – szkolenie poziom 2 to, między innymi: obszerny trening bezstrzałowy, trening przyjmowania postaw, ćwiczenia z umiejętnego wydobywania broni i wyprowadzania jej w cel, a także nauka w zakresie kształtowania pamięci mięśniowej i wykorzystywania jej do oddawania strzałów. Poza wymienionymi nauczysz się wiele więcej! Jeśli chcesz pogłębiać swoje umiejętności strzeleckie – nasze szkolenie z broni krótkiej poziom 2 jest stworzone dla Ciebie!

Naszą specjalizacją są kursy strzeleckie. W naszej ofercie znajdziesz również szkolenie strzeleckie z broni krótkiej – poziom 1 i szkolenie strzeleckie z broni krótkiej poziom 0. Zapraszamy Cię również na nasze strzelnice w dwóch dogodnych lokalizacjach – kryta strzelnica Lubiszyn i odkryta strzelnica Racław.

Poziom 2 obejmujący:
 • strzelania szybkie
 • strzelania dynamiczne
 • strzelania sytuacyjne

Dedykowany dla osób posiadających umiejętności potwierdzone patentem strzeleckim i posiadających certyfikat POZIOM 1 lub posiadające umiejętności i doświadczenie w strzelaniach praktycznych /bojowych.

Koszt:
 • 500 zł (dla osób korzystających z broni i amunicji klubowej)
 • 300 zł (dla osób z własną bronią)
Czas trwania do 6 godzin.
 • Liczba strzałów 100 szt.
 • Broń krótka.
 • Dwóch instruktorów.
 • Grupa szkoleniowa – min 10 osób max 12osób.
Wymagania sprzętowe:
 • broń własna (możliwość wypożyczenia z klubu)
 • magazynki (możliwość wypożyczenia z klubu)
 • kabura na broń (możliwość wypożyczenia z klubu)
 • dwie ładownice na magazynki (możliwość wypożyczenia z klubu)
Szkolenie:
 • Trening „bezstrzałowy”
 • Przyjmowanie postaw: stojąca, klęcząca, leżąca
 • różne warianty dobywania broni z kabury. (broń odkryta, zakryta)
 • wprowadzanie broni w cel.
 • kształtowanie pamięci mięśniowej
 • strzelanie z wykorzystaniem pamięci mięśniowej
 • zmiana ostrzeliwanych celów
 • strzelanie jednorącz (ręka wiodąca i wspomagająca)
 • strzelanie z biodra
 • wymiana taktyczna i bojowa magazynka
 • usuwanie zacięć
 • strzelanie w ruchu
 • zmiana kierunków ruchu
 • strzelanie z wykorzystaniem osłon
 • strzelanie w warunkach podwyższonego stresu
 • strzelanie w trudnych warunkach.
Trening strzelecki:
 • wykorzystanie amunicji bojowej do przećwiczonych podczas treningu bezstrzałowego wariantów strzelania.

Szkolenie zakończone rozdaniem certyfikatów „PRETOR – poziom 2„ poświadczający posiadanie umiejętności z wyżej wymienionego zakresu.

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie strzeleckie z broni krótkiej na trzech poziomach zaawansowania prowadzone przez instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie w specjalistycznych szkoleniach.

 • Strzelania statyczne są to strzelania na dystansie do 25 metrów, czas strzelania – dowolny.
 • Strzelania szybkie charakteryzują się określonym oraz krótkim czasem ich trwania.
 • Strzelania dynamiczne charakteryzują się wykonywaniem ich po wysiłku fizycznym do jednego lub kilku celów ustawionych na różnych odległościach, z zastosowaniem różnych postaw strzeleckich i ze zmianą stanowiska strzeleckiego.
 • Strzelania sytuacyjne charakteryzują się strzelaniem do jednego lub kilku rozpoznanych celów, ustawionych na różnych odległościach, z zastosowaniem różnych postaw strzeleckich przy wykorzystaniu naturalnych i sztucznych osłon. Strzelania najczęściej prowadzone po wysiłku fizycznym w którym strzelający przemieszcza się z bronią gotową do strzału.


Przygotowanie do egzaminu na patent strzelecki

Szkolenia

Cena: 400 PLN

Kurs przygotowuje do egzaminu na patent strzelecki PZSS w zakresie: pistolet, karabin, strzelba. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin praktyczny.

KONTAKT Z KLUBEM

Egzamin na patent strzelecki – kurs przygotowawczy

Zapraszamy na kurs przygotowawczy oraz egzamin na patent strzelecki w Gorzowie. Kurs przygotowuje do egzaminu na patent strzelecki PZSS w zakresie: pistolet, karabin, strzelba.

Egzamin na patent strzelecki – profesjonalne przygotowanie

Kurs na patent strzelecki prowadzony jest przez doświadczonych instruktorów, posiadających oprócz uprawnień państwowych uprawnienia resortowe. Z nami możesz mieć pewność, że nabędziesz pożądane umiejętności i profesjonalnie przygotujesz się do egzaminu.

Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin praktyczny na patent strzelecki odbywać się będą na strzelnicy w Racławiu. Zapraszamy także na kurs na patent strzelecki w Lubiszynie.

Podczas zajęć teoretycznych zdobędziesz wiedzę na następujące tematy:

 • budowa broni,
 • przepisy prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem broni,
 • przepisy sportowe związane z uprawianiem strzelectwa,
 • zasady bezpieczeństwa.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Zapraszamy także na naszą strzelnicę w Lubiszynie. Obie strzelnice zapewniają odpowiednie warunki do zdobycia wielu kwalifikacji. Sprawdź także inne oferowane przez nas kursy strzeleckie, jak kurs instruktora strzelectwa czy kurs prowadzącego strzelanie. Prowadzimy kursy specjalistyczne, szkolenia dla firm i jednostek, a także eventy na strzelnicy. Wspieramy również w uzyskaniu pozwolenia na broń kolekcjonerską oraz pozwolenia na broń sportową. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową!


Pracownik ochrony

Szkolenia

Cena: prosimy o kontakt

W trakcie nauki zdobędziesz doskonałe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Nasze kursy pracowników ochrony obejmują poznanie dostępnych technik interwencyjnych, naukę samoobrony i szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego.

KONTAKT Z KLUBEM

Zapraszamy na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony w Lubiszynie! Prowadzony przez ekspertów branży, pozwoli Ci odpowiednio przygotować się do podjęcia tego zawodu. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu nabędziesz pożądane umiejętności, a także poznasz tajniki tej pracy. Kurs pracownika ochrony w Lubiszynie to świetny wybór dla wszystkich, którzy chcą się przebranżowić lub zdobyć przygotowanie ochroniarskie.

Profesjonalny kurs na pracownika ochrony w lubiszynie

Kwalifikowany pracownik ochrony zdobywa swoje umiejętności na kursie. Dopiero takie przeszkolenie pozwala mu na podjęcie pracy jako profesjonalista. W jego trakcie:

 • otrzymuje kompleksowe wyszkolenie strzeleckie,
 • poznaje techniki interwencyjne,
 • uczy się samoobrony,
 • poznaje zasady ratownictwa medycznego,
 • zapoznaje się z przepisami prawnymi związanymi z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Dzięki temu nasz kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony w Lubiszynie to kompleksowe oraz profesjonalne przygotowanie do zawodu. Oprócz kursów na ochroniarza, prowadzimy również kurs na licencję detektywa w Lubiszynie. Nasza strzelnica w Racławiu oraz strzelnica w Lubiszynie zapewniają odpowiednie warunki do zdobycia wielu kwalifikacji. Wspieramy między innymi w uzyskaniu pozwolenia na broń kolekcjonerską oraz pozwolenia na broń sportową. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową!

Kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych, samoobrony, ratownictwa medycznego oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.


Pracownik zabezpieczenia technicznego

Szkolenia

Cena: prosimy o kontakt

Zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu systemów zabezpieczeń technicznych, a także profesjonalnej obsługi systemów alarmowych. Po ukończeniu kursu możliwe jest otrzymanie stosownych uprawnień licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I i II stopnia.

KONTAKT Z KLUBEM

Kurs pracowników zabezpieczenia technicznego

Oferujemy kompleksowy kurs pracowników zabezpieczenia technicznego, po którego ukończeniu możesz otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu. Nie ma znaczenia czy starasz się przebranżowić, otrzymać awans, lub po prostu zyskać uprawnienia do nowego zawodu – jeśli interesuje Cię stanowisko – Pracownik Zabezpieczenia Technicznego – kurs realizowany w KSK Pretor może okazać się najlepszy!

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego – kurs w KSK Pretor.

Oferujemy kompleksowe szkolenie gruntownie przygotowujące do pracy w zawodzie. Kurs zabezpieczenia technicznego pomoże Ci zdobyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych, a także profesjonalnej obsługi systemów alarmowych. Nasz kursant – przyszły pracownik zabezpieczenia technicznego, w trakcie trwania szkoleń dydaktycznych dowie się również, jak należy prowadzić dokumentację techniczno – eksploatacyjną, a także posiądzie wiedzę z zakresu prawa dotyczącego ochrony osób i mienia. Po ukończeniu kursu możliwe jest otrzymanie stosownych uprawnień, takich jak licencja pracownika zabezpieczenia technicznego i licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

W KSK Pretor oferujemy nie tylko kursy strzeleckie. W naszej ofercie znajdziesz również kurs kwalifikowanego pracownika ochrony i kurs na licencjonowanego detektywa w Lubiszynie. Do użytku naszych Klientów pozostają również profesjonalne strzelnice w dwóch lokalizacjach, czyli strzelnica – Racław i strzelnica – Lubiszyn.

Kurs na wykwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.
U nas zdobędziesz wiedzę w zakresie systemów zabezpieczeń technicznych, obsługi systemów alarmowych, prowadzenia dokumentacji techniczno-ekspoloatacyjnej oraz poznasz zagadnienia prawne dotyczące osób i mienia.