Rejestracja korzystającego ze strzelnicy KSK Pretor

Rejestracja korzystającego ze strzelnicy KSK Pretor

Strzelam
pierwszy raz

Strzelam
ponownie