Rejestracja ponowna korzystającego ze strzelnicy KSK Pretor

  Dane korzystającego ze strzelnicy:

  Imię*:

  Nazwisko*:

  Telefon*:

  * - pola wymagane

  Rejestracja ponowna korzystającego ze strzelnicy KSK Pretor

   Dane korzystającego ze strzelnicy:

   Imię*:

   Nazwisko*:

   Telefon*:

   * - pola wymagane

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Pretor Sp. z o.o., ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, info@kskpretor.pl.
   2. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
   3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji obecności przebywania i korzystania ze strzelnicy KSK Pretor.
   4. Twoje dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych,  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną.
   5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
   6. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne/obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.
   9. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.